logo bip
Logotyp WITD
banner góra

Dostawa jednej sztuki samochodu osobowego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu


Dostawa   jednej sztuki samochodu osobowego dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu   Transportu Drogowego we Wrocławiu

nr sprawy

(nr   Biuletyn ZP):

WAT.272.2.2013.OP

(numer   ogłoszenia: 447418 - 2013

wartość:

poniżej   kwoty określonej w   przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8   ustawy prawo zamówień   publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013r.   poz. 907 z późn.   zmianami)

termin   składania ofert:

2013-11-12   godz. 12.00

miejsce   składania ofert:

Wojewódzki   Inspektorat   Transportu Drogowego we Wrocławiu, ul. Krzywoustego 28,   pok.5 (sekretariat)

kontakt w   sprawach   postępowania:

wat@dolnyslask.witd.gov.pl

status   postępowania:

 Rozstrzygnięcie przetargu - wybór najkorzystniejszej oferty


Pliki do pobrania:2013-11-04

Wytworzył przez:   Kukiełka Agnieszka
Zatwierdził przez:    Kukiełka Agnieszka
Ostatnia zmiana wykonana przez: Kukiełka Agnieszka
Ostatnia data aktualizacji wykonana w dniu: 2013-11-13 13:07:54


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
ul. Bolesława Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław
tel. 71 326 51 60 fax 71 326 51 61

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu