logo bip
Logotyp WITD
banner góra

Oferta na wykonanie kompleksowej obsługi w zakresie BHP i P.POŻ.


Zapraszamy do składania ofert.


Szanowna Państwo,

W odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazania podstawy prawnej wymogu posiadania uprawnień pedagogicznych wykonawcy usług BHP, informuję, że:

w naszej ocenie, podstawa prawna wymogu posiadania uprawnień pedagogicznych zawarta jest w przepisach Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1860).

W paragrafie 5 pkt 3 niniejszego rozporządzenia wskazano, że pracodawca jako organizujący szkolenie zapewnia wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu jako pracodawca organizujący szkolenia, przez przygotowanie dydaktyczne rozumie ukończenie kształcenia lub szkolenia przygotowującego do prowadzenia procesu szkolenia w dziedzinie bhp w sposób zapewniający wysoką efektywność, z uwzględnieniem, odpowiednich dla określonych grup uczestników szkolenia i rodzajów szkolenia: form organizacyjnych i metod szkolenia oraz środków dydaktycznych, co według pracodawcy wynikać będzie bez wszelkich wątpliwości z dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień pedagogicznych.


Pliki do pobrania:2020-07-03

Wytworzył przez:   Ciesielski Marek
Zatwierdził przez:    Ciesielski Marek
Ostatnia zmiana wykonana przez: Ciesielski Marek
Ostatnia data aktualizacji wykonana w dniu: 2020-07-15 14:14:50


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
ul. Bolesława Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław
tel. 71 326 51 60 fax 71 326 51 61

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu