logo bip
Logotyp WITD
banner góra

Oferta na dostawę serwera wraz z oprogramowaniem.


Zapraszamy do składania ofert.

 

Pytania i odpowiedzi do postepowania:

1. Czy dopuszczają Państwo zasilacze w serwerach 800W?

Odp.: Tak. Zamawiający dopuszcza 800W zasilacze w serwerze.

 

2. Czy zdaniem Zamawiającego "model", którego podanie wymagane jest w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1, ma być tożsamy z PN (Part Number) Producenta określający produkt w sposób jednoznaczny, czy też Zamawiający dopuszcza ozn. oferentów nic nie wnoszące do oferty, bowiem weryfikacja podanych informacji nie będzie możliwa?
Uwaga - Jest w tym momencie logicznym,. iż w przypadku serwera z konfiguratora wymagane jest dołączenie informacji z PN wszystkich części składowych.

Odp.: Zamawiający oczekuje podania producenta oraz modelu serwera spełniającego minimalne wymagania podane w zapytaniu ofertowym.

 

3. Czy warunki gwarancyjno serwisowe mają wynikać bezpośrednio z PN (Part Number) oferowanego produktu lub dołączonej opcji serwisowej z podaniem jej PN, a w przypadku szczególnym z dołączonego oświadczenia producenta dotyczącego oferowanych produktów, z którego wynikać będzie spełnienie tychże warunków?

Odp.: Tryb i okres gwarancji określony w zapytaniu ofertowym zostanie zweryfikowany na stronie producenta na podstawie numeru seryjnego serwera.

 

4. Co w przypadku uszkodzenia dysków twardych (poza oczywistą ich wymianą na sprawne)? Czy mają one pozostać własnością Zamawiającego?

Odp.: Uszkodzone dyski twarde nie muszą pozostać własnością Zamawiającego.

 

5. Czy przez zapis dotyczący łączności tj.  “2 karty różnych producentów” Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania serwera z 6-8 szt portów tego samego producenta?
Byłby to dziwny i niezrozumiały wymóg z punktu widzenia warunków gwarancyjnych i serwisowych.

Odp.: Zamawiający wymaga kart sieciowych z chipsetami od 2 różnych producentów np. Broadcom i Intel.


Pliki do pobrania:2020-04-27

Wytworzył przez:   Ciesielski Marek
Zatwierdził przez:    Ciesielski Marek
Ostatnia zmiana wykonana przez: Ciesielski Marek
Ostatnia data aktualizacji wykonana w dniu: 2020-05-12 14:54:53


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
ul. Bolesława Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław
tel. 71 326 51 60 fax 71 326 51 61

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu