logo bip
Logotyp WITD
banner góra

Oferta na dostawę elektronicznego systemu informacji prawnej (dostęp on-line minimum 5 stanowisk sieciowych) wraz z aktualizacją przez okres 36 miesięcy.


Witamy

Zapraszamy do składania ofert.

 

PYTANIA ZADANE PRZEZ WYKONAWCÓW:

Pytanie nr 1.

Czy w ramach dostępu do istniejących analiz prawnych, powstałych w obrębie danej bazy, Zamawiający oczekuje dostępu do określonego zagadnienia zawierającego merytorycznie przyporządkowane dokumenty, takie jak: akty prawne, orzeczenia, komentarze, monografie, wzory dokumentów?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostępu do określonego zagadnienia zawierającego merytorycznie przyporządkowane dokumenty, takie jak: akty prawne, orzeczenia, komentarze, wzory dokumentów- bez monografii.

W zał. nr 1.1 do zapytania ofertowego - Opisie wymagań i funkcjonalności elektronicznego systemu informacji prawnej zostaje wykreślony pkt VI litera b – Monografie.

Ponadto w protokole odbioru usługi skreślony zostaje pkt VI litera b, dotyczący Monografii.

 

Pytanie nr 2.

Wykonawca uprzejmie zapytuje czy Zamawiający wyraziłby zgodę na złożenie oferty drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej wskazane w treści Zaproszenia do złożenia oferty.  Oferta będzie zaszyfrowana hasłem, które Wykonawca prześle Zamawiającemu na te same adresy poczty elektronicznej w ciągu 15 minut od przesłania oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej wskazane w treści Zaproszenia do złożenia oferty.  Oferta ma być zaszyfrowana hasłem, które Wykonawca prześle Zamawiającemu na te same adresy poczty elektronicznej w ciągu 15 minut od przesłania oferty.

 

Pytanie nr 3.

Czy zamawiający dopuści SIP, który nie zawiera oceny do aktualności orzeczeń. Wykonawca sygnalizuje przy ty, że podobna ocena ma charakter arbitralny i dowolny albowiem orzeczenia zachowują w polskim systemie prawnym zawsze aktualność w odniesieniu do spraw i stanu prawnego w którym był podstawą do ich wydania ? Wykonawca pragnie wskazać jednocześnie na elementy w systemie takie jak autorskie opracowania orzecznicza oraz kierunki orzecznicze, które odwołują się zarówno co do aktualności orzecznictwa oraz wskazania stanu na konkretną datę ?

Odpowiedź: TAK

Dopuszcza się alternatywne rozwiązanie w postaci autorskich opracowań orzeczeń oraz kierunki orzecznicze, które odwołują się co do aktualności orzecznictwa oraz wskazania stanu na konkretną datę.

W zał. nr 1.1 do zapytania ofertowego - Opisie wymagań i funkcjonalności elektronicznego systemu informacji prawnej w pkt 5 litera drugie i otrzymuje brzmienie Ocenę, co do aktualności bazy orzecznictwa lub alternatywne rozwiązanie w postaci autorskich opracowań orzeczeń oraz kierunki orzecznicze, które odwołują się co do aktualności orzecznictwa oraz wskazania stanu na konkretną datę.

Ponadto w protokole odbioru usługi w pkt 5 litera drugie i otrzymuje brzmienie Ocenę, co do aktualności bazy orzecznictwa lub alternatywne rozwiązanie w postaci autorskich opracowań orzeczeń oraz kierunki orzecznicze, które odwołują się co do aktualności orzecznictwa oraz wskazania stanu na konkretną datę.

 

Pytanie nr 4.

Czy zamawiający dopuści SIP posiadający możliwość przeglądania tekstów projektów mogących zmienić akt obowiązujący z poziomu aktu pierwotnego którego zmiana dotyczy, a nie posiadający jednak funkcji przeglądania tekstów projektów z pozycji konkretnej jednostki redakcyjnej aktu prawnego, której dotyczy projekt (projekty w relacji aktem obowiązującym np. z art. 1 KC)?

 

Odpowiedź: NIE

 

Pytanie nr 5.

Czy zamawiający dopuści SIP posiadający komplet tekstów z Monitora Polskiego, ujednoliconych i ocenionych co do obowiązywania poczynając od 1960 r., jednocześnie posiadający wszystkie Monitory Polskie od 1918 r.?

Odpowiedź: TAK

W zał. nr 1.1 do zapytania ofertowego - Opisie wymagań i funkcjonalności elektronicznego systemu informacji prawnej w pkt III. Zawartość bazy –wymagania pkt. 2 lit. C Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, opublikowanych od 1945 roku lub alternatywne komplet tekstów z Monitora Polskiego, ujednoliconych i ocenionych co do obowiązywania poczynając od 1960 r.

Ponadto w protokole odbioru usługi w pkt w pkt III. Zawartość bazy –wymagania pkt. 2 lit. C Komplet tekstów aktów ujednoliconych i ocenionych, co do obowiązywania, opublikowanych od 1945 roku lub alternatywne komplet tekstów z Monitora Polskiego, ujednoliconych i ocenionych co do obowiązywania poczynając od 1960 r.


Pytanie nr 6.

W związku z oczekiwaniem zamawiającego dotyczącym możliwości przeglądania tekstów projektów mogących mienić akt obowiązujący z poziomu konkretnej jednostki redakcyjnej akt prawnego, której dotyczy projekt (projekty w relacji z aktem obowiązującym np. z art. 1 KC), Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający dopuści opcję w systemie, która zawiera uszeregowane jednostki redakcyjne w wersji aktu z przyporządkowaną do konkretnej jednostki redakcyjnej projektowaną zmianę wraz z przebiegiem procesu legalizacyjnego z uzasadnieniem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość przeglądania tekstów projektów mogących zmienić akt obowiązujący z poziomu konkretnej jednostki redakcyjnej aktu prawnego, której dotyczy projekt (projekty w relacji z aktem obowiązującym, np. z art. 1 KC.)

Jednoczenie zamawiający dopuszcza opcję w systemie, która zawiera uszeregowane jednostki redakcyjne w wersji aktu z podporządkowaną do konkretnej jednostki redakcyjnej projektowaną zmianę wraz z przebiegiem procesu legislacyjnego i uzasadnieniem.


Pliki do pobrania:2018-08-01

Wytworzył przez:   Ciesielski Marek
Zatwierdził przez:    Ciesielski Marek
Ostatnia zmiana wykonana przez: Ciesielski Marek
Ostatnia data aktualizacji wykonana w dniu: 2018-08-17 15:05:50


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
ul. Bolesława Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław
tel. 71 326 51 60 fax 71 326 51 61

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu