logo bip
Logotyp WITD
banner góra

Oferta na świadczenie usług telefonii komórkowej w postępowaniu do 30.000 euro.Witam

Zapraszamy do składania ofert

Pytania i odpowiedzi do zapytania:

1. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że cesje numerów przeprowadzane na żądanie zamawiającego będą dokonywane pod warunkiem braku wskazanych w regulaminie świadczenia usług wykonawcy przeciwwskazań do zawarcia umowy z nowym abonentem.

Odp. Zamawiający nie potwierdza zapisu. Wykonawca nie może uzależniać cesji od regulaminu świadczenia usług wykonawcy.

2. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że umowa zawarta w wyniku wyłonienia wykonawcy zostanie zawarta na wzorze przedłożonym przez wykonawcę, z uwzględnieniem regulaminu świadczenia usług wykonawcy.

Odp. Zamawiający potwierdza zapis.

3. Wykonawca zwraca się z prośba o wskazanie numeru telefonu, który będzie dedykowany do obsługi bramki FCT.

Odp. Zamawiający wskaże numer wykorzystywania do bramki FCT po wyborze najkorzystniejszej oferty. Będzie to numer z następującymi usługami: wliczone nielimitowane krajowe połączenia do wszystkich krajowych sieci komórkowych i stacjonarnych, wysyłanie wiadomości SMS i MMS do krajowych sieci komórkowych, pakiety danych kraj minimum 7GB/miesiąc.

4. Proszę o doprecyzowanie czy w formularzu ofertowym w tabeli nr 3 powinien być podany abonament za cały okres 24 miesięcy/sim, czy w tabela ma wskazywać tylko miesięczną wartość abonamentu dla wszystkich numerów?

Odp. W tabeli numer 3 powinien być wpisany abonament netto dla jednaj karty SIM.


Pliki do pobrania:2018-04-13

Wytworzył przez:   Oczkowicz Czesław
Zatwierdził przez:    Oczkowicz Czesław
Ostatnia zmiana wykonana przez: Oczkowicz Czesław
Ostatnia data aktualizacji wykonana w dniu: 2018-04-24 13:00:00