logo bip
Logotyp WITD
banner góra

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH W SYSTEMIE SPRZEDAŻY BEZGOTÓWKOWEJ


Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym, którego przedmiotem jest:

dostawa paliw płynnych w systemie sprzedaży bezgotówkowej dla potrzeb Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu 

nr sprawy

(nr Biuletyn ZP):

WAT.272.3.2012

(numer ogłoszenia: 361134 - 2012)

wartość:

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami)

termin składania ofert:

 2012-10-08 godz. 13.00  2012-10-11 godz. 13.00

miejsce składania ofert:

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu, ul. Krzywoustego 28, pok.5 (sekretariat)

kontakt w sprawach postępowania:

wat@dolnyslask.witd.gov.pl

status postępowania:

aktualne - zmiana w SIWZ w dniu 2012-10-05


dokumenty w postępowaniu:

w załączeniu


Pliki do pobrania:  2012-09-21

  Wytworzył przez:   
  Zatwierdził przez:   
  Ostatnia zmiana wykonana przez:
  Ostatnia data aktualizacji wykonana w dniu:


  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
  ul. Bolesława Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław
  tel. 71 326 51 60 fax 71 326 51 61

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu