logo bip
Logotyp WITD
banner góra

Oferta na dostawę tonerów na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu w postępowaniu do 30 000 euro.


Witamy

Zapraszamy do składania ofert.

Pytania i odpowiedzi do zapytania:

1. Czy  jest możliwość złożenia oferty na tonerach zamiennych innego producenta ,czy tylko na tych co Państwo wymieniliście w tabeli cenowej .???

Odp. Zamawiający nie dopuszcza innych producentów zamienników niż wymienione w załączniku nr 2 tabela nr 2 zgodnie z punktem 2.2 zapytania ofertowego.

2.Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, co oznacza pojęcie "stosowna akredytacja":

"wystawione przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów pod kątem spełniania najwyższych norm lub zaświadczenie wystawione przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów potwierdzających spełnienie najwyższych norm".

Odp. Zamawiający zmienia treść zapytania ofertowego w punkcie 6 podpunkt „a” na następującą:

Raporty z testów potwierdzające, że podana wydajność jest wynikiem przeprowadzenia testów zgodności z normami: ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych, ISO/IEC 24712 dla kolorowych kartridży atramentowych ISO/IEC 24711 z atramentem w kolorze czarnym (tuszy) wystawione przez producenta, niezależny podmiot posiadający akredytację w zakresie badania produktów pod kątem spełniania najwyższych norm lub zaświadczenie wystawione przez niezależny podmiot posiadający akredytację w zakresie badania produktów potwierdzających spełnienie najwyższych norm.


Pliki do pobrania:2018-04-03

Wytworzył przez:   Oczkowicz Czesław
Zatwierdził przez:    Oczkowicz Czesław
Ostatnia zmiana wykonana przez: Oczkowicz Czesław
Ostatnia data aktualizacji wykonana w dniu: 2018-04-12 15:03:03


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
ul. Bolesława Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław
tel. 71 326 51 60 fax 71 326 51 61

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu