logo bip
Logotyp WITD
banner góra

Majątek


Majątek Skarbu państwa w stosunku, do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu obejmuje dobra ruchome oraz wartości niematerialne i prawne.

W skład majątku wchodzą następujące składniki:

L.P. ŚRODKI TRWAŁE WARTOŚĆ
1.1 Grunty 202 513,55
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 311 881,59
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 2 216 768,82
1.4 Środki transportu 4 015 599,15
1.5 Inne środki trwałe 1 403 744,15
 

RAZEM

9 150 507,26
Wartości niematerialne i prawne 310 833,51

Stan na 31.12.2019r.  Wytworzył: Ciesielski Marek
  Opublikował: Ciesielski Marek
  Ostatnia zmiana: Ciesielski Marek 2020-04-24 09:59:23


  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersje artykułu
  • 2020-04-24 09:59:23 - wersja - 12 - autor: Ciesielski Marek

  zobacz pozostałe opublikowane wersje


  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
  ul. Bolesława Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław
  tel. 71 326 51 60 fax 71 326 51 61

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu