logo bip
Logotyp WITD
banner góra


Rekrutacja kandydatów na wolne stanowiska pracy w zawodzie inspektora transportu drogowego w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego

Zasady naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy w zawodzie inspektora transportu drogowego, jako pracownika korpusu służby cywilnej określa ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej (tekst jednolity z 2018 roku Dz. U. Nr 1559 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity z 2019 roku Dz. U. Nr 2140 z późn. zm.) inspektorem może być osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma nienaganną opinię i nie była karana za przestępstwo umyślne,
 3. legitymuje się świadectwem dojrzałości po zdanym egzaminie maturalnym,
 4. posiada prawo jazdy co najmniej kategorii B,
 5. ukończyła 25 lat oraz posiada wymagany stan zdrowotny,
 6. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny.

Zatrudnienie pracownika Inspekcji na stanowisku inspektora poprzedzone jest praktyką w ramach kursu specjalistycznego zakończonego egzaminem kwalifikacyjnym. Praktyka ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do wykonywania zadań inspektora.

Akty wykonawcze do ustawy o transporcie drogowym dotyczące wykonywania zawodu inspektora:

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych z dnia 31 lipca 2012 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2306)
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego (Dz.U.  Nr 12, poz. 117)


  Wytworzył: Arent-Marzec Iwona
  Opublikował: Arent-Marzec Iwona
  Ostatnia zmiana: Arent-Marzec Iwona 2020-01-22 09:47:56


  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersje artykułu
  • 2020-01-22 09:47:56 - wersja - 6 - autor: Arent-Marzec Iwona

  zobacz pozostałe opublikowane wersje


  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
  ul. Bolesława Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław
  tel. 71 326 51 60 fax 71 326 51 61

  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu