Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wymagane dokumenty:
wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.)

Nie udostępnia się informacji publicznej, jeżeli:
- jej udostępnienie naruszy przepisy o ochronie informacji niejawnych, przepisy w postępowaniu administracyjnym, cywilnym, karnym oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, w szczególności tajemnicy ochrony danych osobowych oraz skarbowych i statystycznych;
- jej udostępnienie narusza prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy;
- jej udostępnienie określają przepisy innej ustawy.

Termin załatwienia sprawy:
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:
w przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Rejestr wniosków o udzielenie informacji publicznej znajduje się na stanowisku pracy ds. prawnych.