Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Skargi i Wnioski

Sposób załatwiania spraw

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, jego Zastępca lub osoba wyznaczona przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdą środę od 14:00 do 16:00 w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu przy ul. B. Krzywoustego 28, po wcześniejszym ustaleniu terminu (zapisy prowadzi sekretariat, tel. 071 326 51 60).   

Skargi i wnioski można składać także:

1) drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
ul. B. Krzywoustego 28
51-165 Wrocław

2) osobiście w godzinach pracy urzędu:
w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu,
sekretariat pok. 5 (parter)

3) drogą elektroniczną:

4) faxem:
fax: (0-71) 326 51 61

Informujemy również, że wszelka korespondencja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres nadawcy. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46), listy nie podpisane przez nadawcę pełnym imieniem i nazwiskiem oraz bez pełnego adresu pozostawiane są bez rozpatrzenia.

Rejestr skarg i wniosków znajduje się na:
Stanowisku pracy ds. prawnych.

 

Pliki do pobrania:
DOCXWniosek o zapewnienie dostępności