Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Biuletyn Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: 2024-03-31.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Raport o dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego. - data dodania: 2021-12-15 14:38:16

Dodatkowe pliki

Wniosek o zapewnienie dostępności - data dodania: 2022-01-03 14:20:14

Tekst łatwy do czytania ETR w formacie .pdf - data dodania: 2022-01-03 13:44:34

Tekst łatwy do czytania ETR w formacie .docx - data dodania: 2022-01-03 13:44:34

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-11-02.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: JUSTYNA SOWIŃSKA – Naczelnik Wydziału prawnego, dostepnosc@dolnyslask.witd.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 713209080. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób.
Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób. Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej

. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

51-165 Wrocław, ul. B. Krzywoustego 28
Tel.: +48713265160
Faks: +48713265161
E-mail:
Strona internetowa: dolnyslask.witd.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu

Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu znajduje się we Wrocławiu przy ul. Bolesława Krzywoustego 28.

Siedziba oznaczona jest tablicą informacyjną (na wysokości urzędu) na ul. B. Krzywoustego wskazując trasę dojścia lub dojazdu potencjalnego klienta do urzędu. Siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego we Wrocławiu oznaczona jest tablicami informacyjnymi identyfikującymi urząd, wskazane są godziny urzędowania, oraz inne informacje,

  • Czas pracy urzędu (dostępności) :
    poniedziałek – piątek : 7.00-15.00
    W związku z system zabezpieczenia siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego dostępność do urzędu umożliwiona jest przez:
  • monitorowane wejście główne po uprzednim zaanonsowaniu się przez domofon z sekretariatem WITD.
  • monitorowany wjazd do siedziby przez bramę wjazdową po uprzednim zaanonsowaniu się przez domofon z sekretariatem WITD (dotyczy to osób niepełnosprawnych, które przyjechały do WITD pojazdem).

Budynek wyposażony jest w pochylnię wjazdową dla niepełnosprawnych- umiejscowioną przy wejściu głównym,

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze, osoby niepełnosprawne obsługiwane są w recepcji urzędu lub wyznaczonym pomieszczeniu usytuowanym na parterze. W budynku nie ma windy.

Informacja o funkcjonowaniu urzędu udzielana jest automatycznie przy połączeniu telefonicznym (np. podanie numeru telefonu do danej komórki organizacyjnej itp.), Informacja głosowa - udzielana jest codziennie telefonicznie przez merytorycznych pracowników lub w ramach dyżurów inspektorskich w każdą środę tygodnia w godz. 9.00- 15.00.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma dostosowanej toalety dla osób z niepełnosprawnościami. Toaleta posiada niektóre udogodnienia.

WITD przed budynkiem nie posiada miejsc parkingowych. Osoby niepełnosprawne poruszające się pojazdem mogą korzystać z parkingu wewnętrznego WITD (po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby).

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W celu zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia dostępu do usług tłumacza PJM (Polskiego Języka Migowego), SJM (Systemu Językowo-Migowego), SKOGN (System Komunikacji Osób Głuchoniewidomych), prosimy o kontakt, na co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, pod nr faksu 071 326 51 61 lub e-mail: dostepnosc@dolnyslask.witd.gov.pl W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących danych: email lub nr faksu. Krótki opis (max 500 znaków) sprawy do załatwienia w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego we Wrocławiu. Miejsce spotkania (WITD w Wrocław lub Oddział Wydziału Inspekcji w Legnicy, Jeleniej Górze, Kłodzku).