Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Majątek 2023

Majątek Skarbu państwa w stosunku, do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu obejmuje dobra ruchome oraz wartości niematerialne i prawne.

W skład majątku wchodzą następujące składniki:

L.P. ŚRODKI TRWAŁE WARTOŚĆ
1.1 Grunty 202 513,55
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1 311 881,59
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny 2 075 150,66
1.4 Środki transportu

4 806 139,15

1.5 Inne środki trwałe 1 581 369,90
 

RAZEM

9 977 054,85
Wartości niematerialne i prawne 326 867,07

Stan na 31.12.2022r.