logo bip
Logotyp WITD
banner góra

Witamy Zapraszamy do składania ofert. Pytanie oferenta: Czy zamawiający dopuści aparat w kolorze siwym?   Odpowiedz: W odpowiedzi na pismo z dnia 24.10.2014 roku dotyczące oferty ...więcej
 

„Zakup mobilnej linii diagnostycznej dla WITD we Wrocławiu” nr sprawy (nr Biuletyn ZP): WAT.272.3.2014.OC (numer ogłoszenia: 144068-2014 wartość: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ...więcej
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

>>> Archiwum <<<

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
ul. Bolesława Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław
tel. 71 326 51 60 fax 71 326 51 61

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu