logo bip
Logotyp WITD
banner góra

Majątek


Majątek Skarbu państwa w stosunku, do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu obejmuje dobra ruchome oraz wartości niematerialne i prawne.

W skład majątku wchodzą następujące składniki:

GRUPA NAZWA ŚRODKA TRWAŁEGO WARTOŚĆ
0 Grunty 202 513,55
1 Budynki 1 311 881,59
4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 643 304,12
5 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 1 039 573,23
6 Urządzenia techniczne 114 934,75
7 Środki Transportu 4 035 199,13
8 Narzędzia, przyrządy i wyposażenie

175 241,13

 

RAZEM

7 522 647,50
Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo 306 478,91


Wytworzył: Ciesielski Marek
Opublikował: Ciesielski Marek
Ostatnia zmiana: Ciesielski Marek 2017-03-15 14:46:49


Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersje artykułu
  • 2017-03-15 14:46:49 - wersja - 8 - autor: Ciesielski Marek

zobacz pozostałe opublikowane wersje


Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
ul. Bolesława Krzywoustego 28, 51-165 Wrocław
tel. 71 326 51 60 fax 71 326 51 61

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Copyright @ Wszelkie prawa zastrzeżone
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu